Thi công dát vàng Tượng Phật, Đền chùa

Chúng tôi nhận thi công dát vàng cho đền chùa, tượng phật với vàng nguyên chất 100%. Sau đây là một số hình ảnh đã thi công